Γαιοσκώληκες (eisenia fetida)

Κομποστοποιητές γαιοσκώληκες σε ειδική προστατευτική συσκευασία από φελιζόλ που περιέχει την ελάχιστη απαραίτητη για κάθε κάδο ποσότητα των 2,5 λίτρων.