Κάδος στράγγισης κουζίνας

Κατηγορία: .

Διπλοί κάδοι κουζίνας για την συλλογή, αποστράγγιση των ανεπιθύμητων υγρών και μεταφορά των οργανικών της κουζίνας στον κάδο κομποστοποίησης.