Κάδος στράγγισης κουζίνας

Καδος στραγγισης κουζινας

Διπλοί κάδοι κουζίνας για την συλλογή, αποστράγγιση των ανεπιθύμητων υγρών και μεταφορά των οργανικών της κουζίνας στον κάδο κομποστοποίησης.